הסכם שימוש

28/08/2012הסכם זה מקנה לך את הזכות להשתמש באתר www.ruthshimon.com בכפוף לתנאים הבאים:


כללי והגדרות


"אתר/האתר"– האתר בכתובת http://www.ruthshimon.com לרבות מוספיו, אתרי משנה, תיבת דוא"ל ושירותים נוספים הניתנים או שיינתנו בעתיד

"גלישה" - לרבות באמצעות האינטרנט, טלפון סלולרי או בכל אמצעי אחר.

מידע" או "תוכן" - מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, קוד, תכנת מחשב, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מיועדים לשני המינים.


השימוש באתר


השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is"). לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר או מידת התאמתם לצרכיך.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר

אם ישנם תכנים, פרסומים, מידע ומוצרים המופיעים באתר המבוססים על מקורות חיצוניים- איננו אחראים להם בשום אופן.

קישורים מתוך האתר לאתרים אחרים אינה מרמזת על המלצתנו אות תמיכתנו בתוכן המפורט בהם. הסכם שימוש זה אינו חל יותר מרגע שאתה מחובר לאתרי אינטרנט אחרים.

אנו עושים את מירב המאמץ שהאתר יפעל בצורה חלקה, אולם איננו מתחייבים שהשימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.


פרטיותאנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המבקרים. בעת השימוש באתר שלנו יכול שיצטברו נתונים על אופי השימוש והיקפו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליכי ההרשמה השונים, ייעשה למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובשירותים נוספים שיוצעו מעת לעת באתר.
  • כדי לשפר ולהעשיר את אופי והיקף השירות וכן ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  • ליצירת קשר איתך במקרה הצורך.
  • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. להסרת הספק, אנו לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
  • כדי לשלוח אליך מידע, הטבות ומבצעים. תוכל בכל עת להביע את אי הסכמתך לכך, ואנו נפסיק לספק לך שירות זה. יש לשלוח מייל לכתובת ruthshimon@gmail.com לצורך הסרה מרשימת התפוצה.
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.
  • אנו נהיה רשאים למסור את המידע לצד שלישי, בהתאם לצו שיפוטי או מנהלי, או הוראה של רשות חקירה לפי כל דין, או כאשר תסבור שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש, או במסגרת מחלוקת או הליך בינך לבנינו.

אבטחת מידע


הנך מצהיר בזה כי איננו נושאים באחריות ולא נישא באחריות לכל אובדן מידע, אובדן רווחים, הפסד, עיכוב, שינוי, אי- דיוק, תקלה, טעות, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, הפרעה בחיבור לאינטרנט, נזק, גניבה ו/או חדירה בלתי-חוקית למחשבך האישי דרך האינטרנט כתוצאה משימוש באתר.


זכויות יוצרים


כל שחזור, שכפול ו/או העתקה של המידע המפורסם באתר בדרך כלשהי, כולל, ללא הגבלה, בדואר, פקס, דואר אלקטרוני, מצלמה, טלפון או אמצעי אלקטרוני אחר אסור בתכלית האיסור, למעט עם אישור שלנו בכתב מראש


שיפוט


בכל מקרה של דין ודברים או מחלוקת הנך מתחייב כי הדברים יתבררו בבתי משפט במדינת ישראל.


פנו אלינו


אם מצאת תוכן שלדעתך הוא בעייתי, אתה יכול לפנות אלינו ולהודיע לנו על כך בכתובת המייל ruthshimon@gmail.com או בטלפון 054-5496036.